Historikové Leirinští v těchto dnech plánují vydání ohromného díla, které bude pojednávat o všech důležitých a klíčových událostech ve světě Leirin od Zkázy až po dnešek. Plán je to nesmírně ambiciózní, ale výsledek může vnést světlo do mnoha záhad a podivných událostí. Díky tomu, že jeden z tvůrců tohoto díla s námi úzce spolupracuje, můžeme Vás zde nechat nahlédnout do obsahu vznikající knihy. Texty budeme přidávat postupně až do dubna 2016, kdy je plánováno její vydání....

Historie

Historie před Císaři

Tento dokument sumarizuje historii od Zkázy do Korunovace. Je nutno brát v potaz, že některá data mohou být nepřesná (zejména ta, která se týkají událostí těsně po Zkáze). Po několik let si každý ostrov vedl vlastní kalendář a došlo tak k různým nesrovnalostem, které se podařilo definitivně...
Celý článek

CÍSAŘSKÁ HISTORIE

Zde najdete krátký výtah z díla Historiae Caesarica, které sepsal Parkerius Linea koncem roku 302. Uvedená data lze považovat za přesná a obsah za veskrze pravdivý. Veškeré podrobnosti o jednotlivých popisovaných událostech lze lehce dohledat buď v samotném uvedeném díle, nebo v textech, ze kterých...
Celý článek

AKTUÁLNÍ SITUACE

V Císařství jako celku vládne relativní klid, byť jednotlivé provincie mají vždy co řešit a čas od času někdo z opozice zachrastí zbraněmi (hlavně v nejmladších provinciích (Incantata a Addita). Laevinus Getha ale zdaleka klidně nespává. Je mu jasné, že pokud své říši nenajde vnějšího nepřítele,...
Celý článek