O světě

O magických akademiích

Magická Akademie Ischerionu původní sídlo: ostrov Ischerion, provincie Intactata nové sídlo: neznámé založil: Laevinus Getha , 304 Jde o nejmladší z magických akademií, která až nedávno zaznamenala nějaký skutečně významný výsledek a objev. Právě zde došlo k návratu prvního ze Starých - Aaiky....
Celý článek

O císařské justici

Pojednání o justici, zákoníku a právu Leirinském obecně Císařství před rokem 315 a po něm Zákoník, vydaný roku 162 Ceasiorinem, obsahoval množství nepřesných a často drakonických pravidel, které odráželi stav tehdejší společnosti Císařství, prožívající bolesti porodní. To, že k jeho reformaci...
Celý článek

Struktura Kultu, obřady a svátky

Struktura Kultu Světla, jeho významné obřady a svátky roku 314 na Gradu sepsal Pyros Lucianus Gabrieli O Kultu světla už bylo napsáno mnohé pojednání. Zde se pokusím shrnout základní informace o jeho vnitřní struktuře, rolích, které v ní zastávají jednotliví kněží i o základních obřadech a svátcích...
Celý článek

O provinciích

INTACTATA

Intactata je nejmladší ze všech provincií (k Císařství byla připojená teprve nedávno nynějším císařem. To je taky důvodem toho, proč je zde největší výskyt odpůrců Císařství a proč zde každou chvíli hrozí otevřená vzpoura. Proto v Intactatě sídlí druhá nejpočetnější legie, která není v plném počtu...
Celý článek

Confracta

Jedna z významnějších provincií. K Císařství patří poměrně dlouho a díky stabilní správě Consulů z rodu Hermů i Maiorů z ostatních rodů poměrně vzkvétá.  Její důležitost spočívá v obrovském nerostném bohatství, které ukrývá. Dá se říct, že je zbrojnicí i pokladnicí Císařství a s tím souvisí i...
Celý článek

ADDITA

byť není tak bohatá a důležitá, jako Caesarea a severovýchodní provincie, má daleko k chudobě Tacity, nebo samostatnosti zničené Silvy. Místní sice městem nazývají všechny vesnice, které si opatřily palisádu, či jiné opevnění, pravda je ale taková, že skutečný statut města má na Additě pouze Sedm...
Celý článek
Aktuální stav k roku 316 se díky trvající občanské válce značně liší. Většina provincií díky válce ztratila a jen málo jich získalo. Podrobnější informace o současné situaci doplníme do konce března.