O světě

Stručně o Leirinu

Navzdory tomu, že písemnosti zpřed Zkázy i staré písně a příběhy, hovoří o mnoha národech a krajích, které jsou teď pod vodou, nebo za Neprostupnou Mlhou, známý svět se pro místní smrskl na několik desítek ostrovů, které již sto padesát let spravuje Císařství Liberos, jako jediný legitimní státní...
Celý článek

O VÍŘE

Co se víry a různých náboženství týče, je Leirin od Zkázy velice konzervativním místem. Díky úspěšné misijní politice Kultu Vnitřního Světla je Kniha Světla prakticky všeobecně uznaným zdrojem všech informací o duchovním životě jedotlivce i společnosti. Významně tomu napomáhá skutečnost, že je...
Celý článek

Úvod do státní správy

Císař má nejvyšší a absolutní moc velí armádě a flotile, oficiálně mu podléhají i magické školy vydává dekrety, jejichž účinnost se vztahuje na celé Císařství, pokud není v dekretu přímo řečeno jinak Garrulové jsou zástupci provincií přímo v císařském městě Je jich pět (císařskou provincii...
Celý článek

O provinciích

INTACTATA

Intactata je nejmladší ze všech provincií (k Císařství byla připojená teprve nedávno nynějším císařem. To je taky důvodem toho, proč je zde největší výskyt odpůrců Císařství a proč zde každou chvíli hrozí otevřená vzpoura. Proto v Intactatě sídlí druhá nejpočetnější legie, která není v plném počtu...
Celý článek

Confracta

Jedna z významnějších provincií. K Císařství patří poměrně dlouho a díky stabilní správě Consulů z rodu Hermů i Maiorů z ostatních rodů poměrně vzkvétá.  Její důležitost spočívá v obrovském nerostném bohatství, které ukrývá. Dá se říct, že je zbrojnicí i pokladnicí Císařství a s tím souvisí i...
Celý článek

ADDITA

byť není tak bohatá a důležitá, jako Caesarea a severovýchodní provincie, má daleko k chudobě Tacity, nebo samostatnosti zničené Silvy. Místní sice městem nazývají všechny vesnice, které si opatřily palisádu, či jiné opevnění, pravda je ale taková, že skutečný statut města má na Additě pouze Sedm...
Celý článek
Aktuální stav k roku 316 se díky trvající občanské válce značně liší. Většina provincií díky válce ztratila a jen málo jich získalo. Podrobnější informace o současné situaci doplníme do konce března.