O světě

O magických akademiích

Magická Akademie Ischerionu původní sídlo: ostrov Ischerion, provincie Intactata nové sídlo: neznámé založil: Laevinus Getha , 304 Jde o nejmladší z magických akademií, která až nedávno zaznamenala nějaký skutečně významný výsledek a objev. Právě zde došlo k návratu prvního ze Starých - Aaiky....
Celý článek

O císařské justici

Pojednání o justici, zákoníku a právu Leirinském obecně Císařství před rokem 315 a po něm Zákoník, vydaný roku 162 Ceasiorinem, obsahoval množství nepřesných a často drakonických pravidel, které odráželi stav tehdejší společnosti Císařství, prožívající bolesti porodní. To, že k jeho reformaci...
Celý článek

Struktura Kultu, obřady a svátky

Struktura Kultu Světla, jeho významné obřady a svátky roku 314 na Gradu sepsal Pyros Lucianus Gabrieli O Kultu světla už bylo napsáno mnohé pojednání. Zde se pokusím shrnout základní informace o jeho vnitřní struktuře, rolích, které v ní zastávají jednotliví kněží i o základních obřadech a svátcích...
Celý článek

O provinciích

SILVA

Mnohé by bylo možné psát o Silvě, jaká bývala donedávna. Od velké tragédie, která ji postihla, je ale místem, kam se nikdo neodváží. Pořád ji obklopují mračna tmavé páry, kterou dokonce silnější vítr několikrát dohnal až ke břehům Tacity, nebo Addity a způsobil zdravotní potíže obyvatelstvu na...
Celý článek

TACITA

Podle mnohých nejmenší ze všech provincií nejen rozlohou, ale i významem. Nerostným bohatstvím neoplývá (proto zde nežije víc, než pár desítek Glowyrů), její lesy sotva pokryjí místní spotřebu a půda plná kamenů je na obdělávání téměř nepoužitelná. Díky tomu je možné obyvatele rozdělit na rybáře a...
Celý článek

CAESAREA

Caesarea jest ze všech provincií největší, co do počtu ostrovů, i počtem obyvatelstva. Je taky nejbohatší, přestože žádnou z provincií nezle nazvat chudou. Dáno je to tím, že zde je centrum nejen státní, ale i obchodní a žije zde taky mnoho z nejdůležitějších (a nejbohatších) obyvatel Císařství....
Celý článek
Aktuální stav k roku 316 se díky trvající občanské válce značně liší. Většina provincií díky válce ztratila a jen málo jich získalo. Podrobnější informace o současné situaci doplníme do konce března.