O světě

Stručně o Leirinu

Navzdory tomu, že písemnosti zpřed Zkázy i staré písně a příběhy, hovoří o mnoha národech a krajích, které jsou teď pod vodou, nebo za Neprostupnou Mlhou, známý svět se pro místní smrskl na několik desítek ostrovů, které již sto padesát let spravuje Císařství Liberos, jako jediný legitimní státní...
Celý článek

O VÍŘE

Co se víry a různých náboženství týče, je Leirin od Zkázy velice konzervativním místem. Díky úspěšné misijní politice Kultu Vnitřního Světla je Kniha Světla prakticky všeobecně uznaným zdrojem všech informací o duchovním životě jedotlivce i společnosti. Významně tomu napomáhá skutečnost, že je...
Celý článek

Úvod do státní správy

Císař má nejvyšší a absolutní moc velí armádě a flotile, oficiálně mu podléhají i magické školy vydává dekrety, jejichž účinnost se vztahuje na celé Císařství, pokud není v dekretu přímo řečeno jinak Garrulové jsou zástupci provincií přímo v císařském městě Je jich pět (císařskou provincii...
Celý článek

O provinciích

SILVA

Mnohé by bylo možné psát o Silvě, jaká bývala donedávna. Od velké tragédie, která ji postihla, je ale místem, kam se nikdo neodváží. Pořád ji obklopují mračna tmavé páry, kterou dokonce silnější vítr několikrát dohnal až ke břehům Tacity, nebo Addity a způsobil zdravotní potíže obyvatelstvu na...
Celý článek

TACITA

Podle mnohých nejmenší ze všech provincií nejen rozlohou, ale i významem. Nerostným bohatstvím neoplývá (proto zde nežije víc, než pár desítek Glowyrů), její lesy sotva pokryjí místní spotřebu a půda plná kamenů je na obdělávání téměř nepoužitelná. Díky tomu je možné obyvatele rozdělit na rybáře a...
Celý článek

CAESAREA

Caesarea jest ze všech provincií největší, co do počtu ostrovů, i počtem obyvatelstva. Je taky nejbohatší, přestože žádnou z provincií nezle nazvat chudou. Dáno je to tím, že zde je centrum nejen státní, ale i obchodní a žije zde taky mnoho z nejdůležitějších (a nejbohatších) obyvatel Císařství....
Celý článek