AKTUÁLNÍ SITUACE

V Císařství jako celku vládne relativní klid, byť jednotlivé provincie mají vždy co řešit a čas od času někdo z opozice zachrastí zbraněmi (hlavně v nejmladších provinciích (Incantata a Addita).

Laevinus Getha ale zdaleka klidně nespává. Je mu jasné, že pokud své říši nenajde vnějšího nepřítele, říše si ráda sama najde záminku pro něco tak zvrhlého jako je rebélie, nebo občanská válka. Usilovně proto pátrá po nových ostrovech, či kontinentu za hraniceme Císařství - zatím ale bez úspěchu. V nedávné době musel začít velice aktivně řešit incidenty z vod kolem Hrobu Světa. (posádky proplouvající oblastí hlásí silné výkyvy teplot, nenadálou tmu v poledne, časté změny v chování námořníků i výskyt neobvyklých bytostí). Velitelé ale naráží na velkou nevoli posádek plout tím směrem, natož se tam zdržovat delší dobu.
Mnozí očekávají, že Císař vyhlásí větší expedici, jejím velením pověří někoho "za odměnu" a poslední události v Additě můžou nasvědčovat tomu, že tímto vyvoleným bude právě Rodvinus Tardus. Proslýchá se rovněž, že Císař chce založit nový druh školy, která připraví členy této expedice.
 
Mágové a Kult se po delším období "klidu zbraní" opět pouští do křížku. Důvodem je právě zmíněná aktivita kolem Hrobu Světa. Jedná se o místo, které z pochopitelných důvodů zajímá oba tábory.
 
Objevují se případy, kdy Glowyrové hromadně opouštějí svá podzemní sídla. Když se je někdo ptá, co je k tomu vede, říkají, že očekávají Velkou Vodu, která má prý zasáhnout velkou část podzemí Ostrovů. O příčinách Velké Vody ale nemluví.
 
Marinheiros začali nečekaně vyjednávat s císařskými úřeníky o možnosti změnit kotviště. Jako důvod uvádí starou věštbu předpovídající časté bouře v oblasti, kde kotví nyní. Jelikož se ale jejich stará tradiční víra nepotkává s kázáním Kultu, není jim zatím vyhověno. Otázkou zůstává, jak dlouho se ještě budou ptát, než skutečně vyplují...
 

Když se už zdálo, že za vlády Císaře Leavina Gethy pozná země klid, začaly se množit zvláštní úkazy v okolí Hrobu Světa - místa, kde se od Zkázy tyčí ohromný sloup světla a kam lidská noha už celá staletí nevstoupila. 

V létě 311 navíc někdo podnikl zákeřný útok na ostrov Grad a jen díky spolupráci přeživších obyvatel Sedmi Věží s mágy z místní Akademie, podařilo se zabránit nejhoršímu. Provincie Silva ale takové štěstí neměla. Začátkem podzimu toho samého roku neznámý plyn vycházející z podzemí zahubil vše, co nestačilo dost rychle opustit ostrov. Navzdory existenci mnoha verzí vysvětlení se Císař nejvíc přiklání té, která prapůvod všech strašlivých událostí hledá v Hrobě Světa. Pevně rozhodnutý vnést do všeho konečně světlo, zřídil Laevinus Getha na ostrově Grad Císaŕskou Hrdinskou Akademii. Její cílem je vybrat ty nejlepší kandidáty na cestu do Hrobu Světa a připravit je dost dobŕe na to, aby mohli uspět. absolventi této prestižní školy mají být zároveň nejodpovědnějšími a nejdůslednějšími vykonavateli vůle Císaře. Ať už se jedná o vyšetřování příčin tragédie na Silvě, soustředěný výzkum předmětů jako je Obsidiánové Zrcadlo, nebo rychlé ŕešení ozbrojených konfliktů, které se množí jako houby po dešti - nejčerstvéjším je série ozbrojených střetů mezi ozbrojenci z Legie Confracta a Legie Incantata, za kterými stojí osobní spor Consulů obou provincií.

Cíle nové Akademie jsou velké a její studenty a absolventy čeká bezpochyby mnoho práce s prosazováním vůle Císaře. aby to úspéšně zvládli, budou se muset vyspořádat s tím, jak vážně mají brát spory svých domovských provincií a vlastních národů vážně... kdo ví, jestli se jim to podaří....