CÍSAŘSKÁ HISTORIE

Zde najdete krátký výtah z díla Historiae Caesarica, které sepsal Parkerius Linea koncem roku 302. Uvedená data lze považovat za přesná a obsah za veskrze pravdivý. Veškeré podrobnosti o jednotlivých popisovaných událostech lze lehce dohledat buď v samotném uvedeném díle, nebo v textech, ze kterých Parkerius při tvorbě Caesaricy vycházel.

 

CAESARION TARSUS (162 - 199)

Císař - Zakladatel, jehož nejvýznamnějším císařským počinem bylo vydání Nového Zákoníku, který je bez výraznějšch změn používán prakticky dodnes. Rovněž roku 171 založil první Magickou Akademii v Caesarei (je důležité nenechat se splést - pár let předtím zničená škola na Gradu nebyla ani akademií, ani neměla punc oficiální Císařem podporované instituce, byť část prvních přednášejících na MAC pocházela právě z ní). Co se Císařem ovládaného území týče, po celou dobu jeho vlády mělo Císařství tři provincie (Caesareia, Tacita a Silva). Jeho vnější protivníci si byli vědomi jeho síly a tak vyčkávali až zeslábne (nejlépe až umře) aby se pokusili z jeho Císařství učinit drobnou epizodu v existenci Velkého Spolku. Caesarion Tarsus byl ale vždy dobrý vojevůdce a stratég. S takovou možností počítal do té míry, že posledních pět let jeho života existoval plán na rozpoutání expanzní války ve chvíli jeho smrti. Tato vypočítavost přinesla ovoce v roce 199, kdy Caesarion skutečně skonal po téžké nemoci. Už druhého dne ráno vlála vlajka Císařství v šesti nových přístavech a vznik provincie Confracta na sebe nenechal dlouho čekat.

MAELIUS OPIS (199 - 221)

Vláda Císaře - Mága sice nepřinesla žádné nové územní zisky, zato se mu podařilo velmi dobře rozvinout suchozemskou infrastrukturu a vysoce zefektivnit úřední aparát. Paradoxně hlavně díky tomu, že sám neměl k vojenství blízko, vnesl řád i do Císařské armády a úspěšně eliminoval "autokracii" velitelů, která byla rozšířená (a díky které konec konců Caesarion Tarsus mohl císařství založit). Věc, kterou někteří označují za jeho největší dílo, je jinými naopak zatracovaná. Jedná se o založení dalších tří Magických Akademií (v Silvě, Tacitě a Confractě). Pro mnohé bylo nepřístojné a pobuřující i to, že sám absolvoval dva ročníky Akademie v Caesareii a jeho nejstarší syn absolval celé studium oboru Ovládání Mysli.

PRAETEXTUS VERUS (221 - 223)

Utopený Císař - vládl pouze krátce. V roce, kdy chtěl zákonem nominovat hlavy Magických Akademií do křesel Rádců Trůnu a postavit je na stejnou úroveň s Garruly, byl nalezen utopen v bazénu svého paláce (mimochodem, samotný bazén byl přebudován na jeho hrobku a (pořád napuštěný vodou) v císařském paláci je dodnes). Existuje celá řada spekulací o tom, že v této tragické události má prsty Kult, kterému Mágy výrazně upřednostňující císař vyhovovat nemohl. Tomu může nasvědčovat i fakt, že po jeho tragickém skonu na trůn usedl jeho bratr, který velice rychle získal přídomek "Svatý".

ARMINUS CAEPIO (223 - 257)

Svatý Císař - zákonem, kterým oficiálně oddělil Magické Akademie od státu, si získal velkou přízeň Kultu, kterého nejvyšší představitelé se postavili za všechny jeho výbojná vojenská tažení. Těch taky nebylo málo, byť se Arminus celou dobu své vlády usilovně snažil šířit kolem sebe obraz mírumilovného Císaře, který za hranicemi říše bojuje jen proto, aby úklady strojící Spolky nepřenesly konflikt na půdu Císařství. K tomu v několika případech téměř došlo, byť Mágové všechny incidenty vysvětlují jako akce řízené právě agenty Armina a Kultu s cílem zadat záminku pro novou útočnou válečnou akci. Ať je jak chce, výsledkem je obsazení nových ostrovů a vznik provincie Addita koncem roku 256. Známou skutečností je fakt, že se části invaze účastnil osobně a byl výžně raněn šípem do oka. Podle všeho přežil jen díky rychlému zásahu jednoho z místních obyvatel - 

FORIANUS HERMA (257 - 289)

Mírný Císař, nebo Císař - Úředník na první pohled neudělal nic zajímavého. Po hlubším prozkoumání jeho vlády ale vnímavý člověk narazí na dvě pozoruhodné věci. První z nich je ta, že na rozdíl od jeho předchůdců v jeho životě nenajdete nic, co by mohlo dát komukoliv sebemenší záminku na pokus o jeho diskreditaci. Druhou a asi ještě záhadnější pozoruhodností je jeho zmizení, ke kterému došlo v létě roku 261. Byl pohřešován celý jeden měsíc a s ním i 11 vojáků Palácové Stráže a jedna menší loď (Mořský Koník). V den, zahájení rokování Cosulů o otázce jeho nástupce, vyšel ze svých komnat jako kdyby je nikdy neopustil. Vojáky ani loď už nikdo neviděl a Císař zákonem zakázal klást mu otázky týkající se jeho zmizení a návratu, nebo uvažovat o možném průběhu těchto událostí. Na tento zákon prakticky až dosud naráží nejen historikové, ale hlavně Mágové a Kult (obě strany se navíc nesmírně rády navzájem obviňovaly z prohřeškům vůči tomuto konkrétnímu zákonu). Jejich neustálé řešení této události vyústilo k Setkání u Tří Stolů. Byť všichni pozvaní čekali ostré vystoupení a ultimáta ze strany Císaře, byli dalším vývojem víc než zaskočeni. Oběma stranám byla nabídnuta možnost aktivně se podílet na řízení chodu Císařství spolu s Garruly s podmínkou, že jeden poradní hlas může mít vždy dvojice rádců ve složení Kněz a Mág. Obě strany si vyžádaly čas na rozmyšlenou a na konci Císařem stanovené lhůty tří dnů obě souhlasily. Nutno ale dodat, že byť tento oficiálně funguje dosud, prakticky se Mág s Knězem domluví jen výjimečně (Jako výjimka můžou být vnímáni snad jen Arruntius Audens a Lepidus Sanga)

LAEVINUS GETHA (289 - 312)

Jeho Jasnost Císař - Ochránce je požehnáním pro veškerý lid Liberos. Hned v úvodě své vlády připojil k Císařství i poslední známé ostrovy a dal vzniknout šesté provincii (Intactata). Během své vlády vybudoval novou moderní flotilu lodí (Classe Alatum), které pohání samotný vítr  a věnoval pozemky ke stavbě dvou dalších Magických Akademií (kvůli výrazným prostestům Kultu ale nepřispěl finančně. Magická Akademie Incantaty dnes učí Umění Proměn a Magická Akademie Gradu (která stojí jen kousek od míst, kde kdysi stávala úplně první škola kouzelníků z ostrovů) se pyšní skvělými odborníky na Alchymii a Investigativní magii. Laevinus se usilovně snaží o objevení nových ostrovů. Na jih se ale vydávat nechce (kvůli dávným zkušenostem s Jižany) a tak zatím vypluly čtyři expedice na sever a severozápad, od kterých ale zatím nedorazily žádné zprávy. Na úspěchy jeho vlády vrhá stín častý výskyt zvláštních událostí ve vodách blízkých Hrobu Světa. O ty nebyla nouze ani nříve, ale vždy se jednalo o incidenty na lodích, které pluly příliš blízko Hrobu. Nyní jde často o lodě plující ve vzdálenostech, které dříve bývaly bezpečné...

ELERIUS GETHA (312 - současnost)