Císařští

Nyní, když došlo k absolutnímu spojení státu s Kultem Světla, je císařství silnější než kdy dříve a to, co jeho předci budovali stovky let nesmí být přece jen tak zničeno! Zahozeno! Elerius Getha I. Dobrotivý nedopustí, aby se císařství rozpadlo kvůli několika bláznům a bláhovcům věřících v pohádky.

Ačkoliv nutně oslabeno odloučením Fortis Ictus, je pořád Císařská armáda čítající pět legií tou nejsilnější na celém souostroví. Jestli tuto sílu podpoří ještě flotily Navegadores, nebude trvat dlouho a v Císařství opět zavládne jednota.