Confracta

Jedna z významnějších provincií. K Císařství patří poměrně dlouho a díky stabilní správě Consulů z rodu Hermů i Maiorů z ostatních rodů poměrně vzkvétá.  Její důležitost spočívá v obrovském nerostném bohatství, které ukrývá. Dá se říct, že je zbrojnicí i pokladnicí Císařství a s tím souvisí i náležitý respekt a pověst, kterým se těší. Je zde hned několik měst schopných srovnávat se s hlavními městy jiných provincií; hlavní město Confracty – Altum, je sice obdivuhodné, nicméně perlou celé provincie je její největší přístav a údajně nejkrásnější město celého Císařství, Gadir. Město stojící na tisíci říčních a mořských průplavů a kanálů je, se svými mosty, dokonale černými hradbami a nesčetnými klikatými uličkami, skutečně velmi působivé.

Nikoho asi nepřekvapí, že právě na Confractě žije nejvíc Glowyrů a Sigrietů. Dokonce jsou většinovým obyvatelstvem poměrně respektováni a často i vysloveně uznávaní. Jedni platí za největší mistry v umění získávat bohatství země a druzí dovedou mistrně zpeněžit výsledky práce těch prvních. Pikkuvaki a Konghové sem cestují jen neradi, protože veškeré vrtání se v zemi se jim zdá být příliš nevkusné a hrubé. Marinheiros sice proti kopání nic nemají, ale z hlubinných dolů mají panickou hrůzu (až takovou, že soudní systém jim přestal jako trest udělovat právě nucené práce v dolech - Marinheiro odpykávající si takovýto trest zpravidla nebyl schopen vůbec pracovat a radši se nechal umlátit dozorcem, nebo spáchal sebevraždu a časté byly i případy šílenství). Navegadores jsou ovšem v ekonomickém systému nepostradatelní jinak - chce-li se někdo vyhnout placení nechutného cla, pomohou mu (za oběma stranám výhodný poplatek) tito mistři pašeráci zboží provézt nepozorovaně z ostrova.

Zemědělství stojí na pěstování ječmene, brambor, chmele a chovu ovcí, v některých oblastech se překvapivě daří vínu. To je ale určené spíš na vývoz, protože obyvatelstvo je vysazeno na místní (neuvěřitelně hořké) pivo. Onu extrémní hořkost má na svědomí používaní výtažků z Gentiany, která není ve vyšších polohách Confracty nikterak vzácná. Stejně, jako kdekoliv jinde, i na pobřeží Confracty najdete spoustu rybářských osad. Zdejší vody ale nejsou tak bohaté na ryby jako jiné. Místo toho zde ale žije Avicula - podivný živočich chráněný pevnou mušlí, který je schopen produkovat malé lesklé pecičky z materiálu ne nepodobného sklu - parvy, které jsou nesmírně vzácné a tím pádem i cenné. Podle některých zdrojů se o zlaté a stříbrné parvy často zajímají alchymisté z Gradu (a donedávna i ze Silvy).

Legie Confracta má pověst dobře vyzbrojeného vojska s dobrými veliteli. Nikdo si netroufne nechat klíčové doly hlídat spolkem neschopných pobudů vedených nevýraznými kapitány. Snad jen Legie Addita předčí tu z Confracty ve výcviku a kvalitě výzbroje. Je zde ale i taková Legie, která, byť vypadá prořídle, zpustle a nezdravě, je jako jediná pořádně uvyklá skutečnému boji s protivníkem - a to je Legie Intactata. Strážní služba v dolech je sice nepříjemná, ale jinak mají Císařští vojáci Confractu v oblibě. Zejména Gadir je pro ně zlatá loď - posádková služba zde je považována za jednu z nejpříjemnějších; vojáci tu mají časté vycházky, místní hospody jsou vyhlášené, je tu vysoký žold a velení je velmi benevolentní. V Gadiru sídlí Válečná akademie, ve které je výcvikové centrum pro seržanty a probíhají zde také půlroční kurzy pro nižší důstojníky.

Z podstaty věci zde nejokázalejší a nejbujařejší oslavy pořádají havíři a stavitelé důlních děl. Učení Kultu Světla je místními (zejména havíři) bráno velmi vážně a Confracta patří mezi bašty Kultu. Ve věcech politiky je obyvatelstvo sice loajální, ale vždy zde víc úcty požíval místní Consul, než Císař. Consul (a velká část loajálního obyvatelstva s ním) nedokáže zapomenout na relativně nedávné zklamání z rozdělení moci v Intactatě, coby nejmladší provincie. Rod Hermů trvá na pravosti dokumentu , který zavazuje Císaře svěřit Intactatu do správy Hermů, a vytrvale zpochybňuje Jižní větev Gethů navzdory tomu, že se fakticky jedná o Císařovy příbuzné. Situace je často napjatá, až vyhrocená a zdá se, že pokud ne obě provincie, tak minimálně Confracta jen čeká na vhodnou záminku pro otevřený konflikt...

Aktuální stav k roku 316 se díky trvající občanské válce značně liší. Většina provincií díky válce ztratila a jen málo jich získalo. Podrobnější informace o současné situaci doplníme do konce března.