INTACTATA

Intactata

je nejmladší ze všech provincií (k Císařství byla připojená teprve nedávno nynějším císařem. To je taky důvodem toho, proč je zde největší výskyt odpůrců Císařství a proč zde každou chvíli hrozí otevřená vzpoura. Proto v Intactatě sídlí druhá nejpočetnější legie, která není v plném počtu pouze z toho důvodu, že jsou zde drobné ztráty díky drobným potyčkám poměrně běžnou záležitostí. Obyvatelstvo je zde poměrně pestré a není národa, který by byl na ostrovech Intactaty neobvyklý. Významné je zde ale zastoupení Marinheiros, protože Plovoucí Přístav se nachází jen pár mil od Ostia - hlavního města provincie. Tato skutečnost nikoho netěší - ani svobodomyslné Marinheiros, kteří by byli vděčnější za původní kočovný život, ani místní, kteří si k mořskému lidu ani za 30 let nenašli cestu. Komodor pravidelně vyhrožuje tím, že Marinheiros změní kotviště Plovoucího přístavu a Consul (byť by sám o sobě určitě nenamítal), musí kvůli nařízení Císaře Navegadores udržet stůj co stůj na dohled od břehů Intactaty. Jelikož to stabilizaci situace v regionu nijak neprospívá, množí se dohady, že Plovoucí Přístav skutečně kotviště změní (ale z rozhodnutí Císaře) a bude přesunut do Confracty, nebo dokonce Caesarei (to se možná zatím nestalo jen kvůli mohutným protestům tamního obyvatelstva při každém výskytu takové zvěsti.

Intactata žije z vlastního zemědělství, tradičních řemesel, výjimečná není ani těžba a místním obchodníkům se rovněž dobře daří. Vyhlášené je místní zpracování kovů. Byť není tato provincie ani zdaleka tak bohatá na kovy jako Confracta, profitují z ní zejména místní kováři, platnéři, šperkaři a hlavně zbrojíři. Jejich výrobky jsou zdaleka nejdražší v celém Císařství a není ničím neobvyklým, že selka z Intactaty krájí mrkev nožem z lepší oceli, než je ta, ze které jsou čepele mečů jinde v Císařství. Kvalita zbraní má pochopitelně taky podíl na výsledcích místních ozbrojených roztržek. Byla taky dlouho jedním z důvodů, proč se místní Spolek dokázal tak dlouho tlaku Císařství bránit. Podobné pověsti se těší i místní kameníci a z Inatactaty pochází mnoho prvotřídních stavebních hutí.

Skutečných měst je zde málo, nicméně častá jsou podhradí. Hradů, hrádků tvrzí a pevností je zde díky vleklé válce Spolku s Císařstvím požehnaně a hlídají každou důležitější skálu, křižovatku, nebo záliv... Legie Intactata je známá jako tvrdý a nekompromisní protivník - konec konců, jako jediná má nyní skutečné zkušenosti z boje. Mezi jejími veliteli je nemožné najít politicky dosazeného synka nějakého hodnostáře, nebo zámožné rodiny. Důvod je prostý - tady jde skutečně o život a proč zbytečně riskovat... Taky je známou pravdou, že vojáci a velitelé žádné z legií nemají tak vysoký žold, jako právě místní.

Jako kdykoliv jinde, i tady se poctivě slaví vše, co jeví známky důvodu k oslavě. Specifikem ale jsou takzvané "tajné slavnosti". Před relativně nedávným připojením k Císařství zde mělo silnou tradici několik svátků vázaných na předešlé správce ostrovů Intactaty. V rámci snahy vymýtit zažité zvyklosti, zakázal místní Consul mnohé z původních svátků. Svátky se slaví dál, akorát lidé loajální Císaři na ně nejsou zvaní a svátky se slaví tajně...

Místní Magická Akademie je teprve mladá a zatím jí není připisován žádný významný výsledek, nebo objev. Nelze jí ale upřít usilovnou práci na kompletaci materiálů o světě, jak fungoval před Zkázou. Sbírky Akademie jsou plné různých artefaktů, které místní studenti podrobně zkoumají. Na to má velký vliv i fakt, že nikde v Císařství není tak velká hustota památek z časů zpřed Zkázy, jako právě v Incantatě. Není ničím výjimečným najít zde ruiny města, nebo dokonce artefakty po původních obyvatelích. Jejich výzkum Magickými Akademiemi je ale zdlouhavý a vleklý. Proto je Incantata cílem výprav mnohých dobrodruhů placených zlatem jiným, než císařským....

Intactata je zároveň místem, kde prostor k operaci a ke sdílení informací nachází velké množství skupin operujících jak pro Císaře, tak na hraně zákona (a za ní)