INTACTATA

Intactata

je nejmladší ze všech provincií (k Císařství byla připojená teprve nedávno nynějším císařem. To je taky důvodem toho, proč je zde největší výskyt odpůrců Císařství a proč zde každou chvíli hrozí otevřená vzpoura. Proto v Intactatě sídlí druhá nejpočetnější legie, která není v plném počtu pouze z toho důvodu, že jsou zde drobné ztráty díky drobným potyčkám poměrně běžnou záležitostí. Obyvatelstvo je zde poměrně pestré a není národa, který by byl na ostrovech Intactaty neobvyklý. Významné je zde ale zastoupení Marinheiros, protože Plovoucí Přístav se nachází jen pár mil od Ostia - hlavního města provincie. Tato skutečnost nikoho netěší - ani svobodomyslné Marinheiros, kteří by byli vděčnější za původní kočovný život, ani místní, kteří si k mořskému lidu ani za 30 let nenašli cestu. Komodor pravidelně vyhrožuje tím, že Marinheiros změní kotviště Plovoucího přístavu a Consul (byť by sám o sobě určitě nenamítal), musí kvůli nařízení Císaře Navegadores udržet stůj co stůj na dohled od břehů Intactaty. Jelikož to stabilizaci situace v regionu nijak neprospívá, množí se dohady, že Plovoucí Přístav skutečně kotviště změní (ale z rozhodnutí Císaře) a bude přesunut do Confracty, nebo dokonce Caesarei (to se možná zatím nestalo jen kvůli mohutným protestům tamního obyvatelstva při každém výskytu takové zvěsti.

Intactata žije z vlastního zemědělství, tradičních řemesel, výjimečná není ani těžba a místním obchodníkům se rovněž dobře daří. Vyhlášené je místní zpracování kovů. Byť není tato provincie ani zdaleka tak bohatá na kovy jako Confracta, profitují z ní zejména místní kováři, platnéři, šperkaři a hlavně zbrojíři. Jejich výrobky jsou zdaleka nejdražší v celém Císařství a není ničím neobvyklým, že selka z Intactaty krájí mrkev nožem z lepší oceli, než je ta, ze které jsou čepele mečů jinde v Císařství. Kvalita zbraní má pochopitelně taky podíl na výsledcích místních ozbrojených roztržek. Byla taky dlouho jedním z důvodů, proč se místní Spolek dokázal tak dlouho tlaku Císařství bránit. Podobné pověsti se těší i místní kameníci a z Inatactaty pochází mnoho prvotřídních stavebních hutí.

Skutečných měst je zde málo, nicméně častá jsou podhradí. Hradů, hrádků tvrzí a pevností je zde díky vleklé válce Spolku s Císařstvím požehnaně a hlídají každou důležitější skálu, křižovatku, nebo záliv... Legie Intactata je známá jako tvrdý a nekompromisní protivník - konec konců, jako jediná má nyní skutečné zkušenosti z boje. Mezi jejími veliteli je nemožné najít politicky dosazeného synka nějakého hodnostáře, nebo zámožné rodiny. Důvod je prostý - tady jde skutečně o život a proč zbytečně riskovat... Taky je známou pravdou, že vojáci a velitelé žádné z legií nemají tak vysoký žold, jako právě místní.

Jako kdykoliv jinde, i tady se poctivě slaví vše, co jeví známky důvodu k oslavě. Specifikem ale jsou takzvané "tajné slavnosti". Před relativně nedávným připojením k Císařství zde mělo silnou tradici několik svátků vázaných na předešlé správce ostrovů Intactaty. V rámci snahy vymýtit zažité zvyklosti, zakázal místní Consul mnohé z původních svátků. Svátky se slaví dál, akorát lidé loajální Císaři na ně nejsou zvaní a svátky se slaví tajně...

Není ničím výjimečným najít zde ruiny města, nebo dokonce artefakty po původních obyvatelích. Proto je Incantata cílem výprav mnohých dobrodruhů placených zlatem jiným, než císařským....

Intactata je zároveň místem, kde prostor k operaci a ke sdílení informací nachází velké množství skupin operujících jak pro Císaře, tak na hraně zákona (a za ní).

Aktuální stav k roku 316 se díky trvající občanské válce značně liší. Většina provincií díky válce ztratila a jen málo jich získalo. Podrobnější informace o současné situaci doplníme do konce března.