O Artefaktech

Ať už student, nebo Arcimág, každý skutečný čaroděj používá k zhmotnění svých magických dovedností takzvaný „artefakt“. Ten je jakýmsi zesilovačem, který člověku s magickým nadáním umožňuje lépe zpracovat a směřovat Sílu. Bez artefaktu je schopnost čaroděje používat magii výrazně nižší. Historie zná jen málo schopnějších kouzelníků, kteří artefakt nepoužívali i je to ale stálo obrovské úsilí.

Artefakt je důležitý v tom, že jako médium spojuje tělo a mysl kouzelníka s energií, která proudí ve světě Leirin. Jak taková věc vypadá? Nuže, každý artefakt je jiný. V rukou kouzelníků uvidíte velké i malé, různých podob a šance, že by existovaly dva stejné je bezmála nulová (o jednom případě se ví, ale málo kdo ze znalých je ochoten o něm mluvit..). Společné mají jedno - vždy se jedná o předmět, který je svému čarodějovi blízký a ke kterému měl čaroděj silnou citovou vazbu ještě před tím, než jej učinil svým artefaktem. Případy jsou různé – může jít o rodový prsten zděděný po otci, přívěšek od pravé lásky, dar od nejlepšího přítele... Ztráta takového předmětu je pro kouzelníka těžkou ránou (a byla by i bez ohledu na to, že jej využívá pro práci se Sílou).

U pravých kouzelníků najdete takzvané „skutečné artefakty“ se skutečnou a trvalou mocí (kterou ale, krom výjimek, dokáže využít jen jeden kouzelník – majitel artefaktu). Není ale ničím neobvyklým narazit na „falešný“ (či nepravý) artefakt, který může používat kdokoliv. Jedná se o trochu lepší očarovaný předmět, který své kouzelné vlastnosti pozbyde do několika měsíců a který byl pravděpodobně pravým kouzelníkem vyroben pro někoho nesmírně bohatého (věřte, že výroba takové věci není jednoduchou záležitostí).

Proces, při kterém vzniká artefakt skutečný je ale ještě náročnější a obvykle se neobejde bez asistence dalších kouzelníků. Často probíhá právě při zápisu studentů na některou z Akademií.