O magických akademiích

Magická Akademie Ischerionu

 • původní sídlo: ostrov Ischerion, provincie Intactata
 • nové sídlo: neznámé
 • založil: Laevinus Getha , 304

Jde o nejmladší z magických akademií, která až nedávno zaznamenala nějaký skutečně významný výsledek a objev. Právě zde došlo k návratu prvního ze Starých - Aaiky. Lví podíl na tom měla mladá rektorka této akademie, Athalia Mulina, spolu s profesorem Ilidanem, který se zde zastavil na útěku z Gradu. Ischerionské akademii rovněž nelze upřít usilovnou práci na kompletaci materiálů o světě, jak fungoval před Zkázou. Sbírky akademie na byly na Ischerionu plné různých artefaktů, které její studenti podrobně zkoumali. Na to měl nemalý vliv i fakt, že nikde jinde v Císařství není tak velká hustota památek z časů zpřed Zkázy, jako právě v Intactatě. Není ničím výjimečným najít zde ruiny města, nebo dokonce artefakty po původních obyvatelích. Výzkum těchto artefaktů byl ale zdlouhavý, vleklý a během rychlého útěku v roku zákazu magie, museli ischerionští mágové stejně velkou část svých sbírek nechat na místě.

 

Magická Akademia Alta

 • původní sídlo: u města Altum, provincie Confracta
 • nové sídlo: neznámé
 • založil: Maelius Opis, 214

Tato škola se netěší takové pověsti jako jiné akademie a její aktivity jsou často napadány Kultem, stejně jako Magická Akademie Tarentie. Má však beze všech pochyb nejbohatší knihovnu, která je jedním z důvodů, proč se na zdejší mágy s žádostí o radu obracejí nejen kolegové z jiných akademií, ale i mnoho laiků ze všech možných provincií. Zdejší výuka se však paradoxně soustřeďuje víc na metody očarování, než na zkoumání starých textů. Akademii posledních deset let prospíval i fakt, že právě zdejší rektor (Clamantis Verbus) se dlouho držel na pozici Arcimága. V průběhu jeho působení se podařilo prodejem očarovaných předmětů zbavit školu většiny dluhů, do kterých ji zatáhlo předchozí vedení a přitáhnout několik zvučných jmen do sboru profesorů, stejně jako několik potomků bohatých rodičů mezi studenty. Tento vzestup confractské školy tvrdě zastavil až zákaz magie a podivná nečinnost jejího rektora.

 

Magická Akademie Gradu

 • původní sídlo: za městem Sedm Věží, ostrov Grad, provincie Addita
 • nové sídlo: neznámé
 • založil: Laevinus Getha, 289

Gradská akademie se těší skvělé pověsti. Nejen díky tomu, že se tamním mágům podařilo zastavit nebezpečný útok neznámých sil a záhy na to poprvé od Zkázy promluvit se Starým. Studentům se dokonce podařilo najít vstup do původní magické školy, která na místě kousek od té dnešní stávala před mnoha lety, jako vůbec první škola tohoto druhu. Byť se zachovala jen část rozlehlého suterénu, podařilo se zde najít hned několik velmi zajímavých předmětů a textů. Další výzkum bohužel přerušil zákaz magie. Tato magická škola byla v onom roce úzce propojena s prestižní Císařskou Hrdinskou Akademií, které direktorka se císařskému rozhodnutí vzepřela. Po vyhrocení situace a ozbrojeném konfliktu na půdě školy, následoval útěk, po kterém Magická Akademie Gradu zůstala prakticky bez vedení a reálně jí hrozil zánik. Ten odvrátil až nečekaný příchod nové rektorky.

 

Magická Akademie Ratiary

 • původní sídlo: u města Ratiara, provincie Silva
 • nové sídlo: podle všeho beze změny
 • založil: Maelius Opis, 214

Byť zde nikdy nestudoval velký počet studentů, dosáhla tato škola velmi zajímavých výsledků na poli alchymie. Srovnatelné úspěchy zaznamenala v tomto oboru snad jen Magická Akademie Gradu a i to jen během působení profesorky Arin, která na Silvě sama studovala. Snad nejvěhlasnějším alchymistou Silvy byl jistý Severus Impetus, který sepsal celou knihu věnovanou lučbě a výrobě lektvarů. Popsal v ní dokonce i postupy, které podle všech zákonitostí magie fungovat nemají a přesto jsou podle nich vyrobené lektvary plně funkční. Byť šlo o výzkum veskrze nemagického charakteru, tato akademie se dostala nejdál v pochopení menšinových kultur (Konghové, Glowyři, Pikkuvaki a Sigrieti). Je obecně známým faktem, že i Marinheiros, kteří mají z mágů někdy až panický strach, jsou občas ochotni komunikovat alespoň s mágy ze Silvy a neutíkají před nimi. Bohužel, není pravděpodobné, že by zdejší studenti a pedagogové přežili katastrofu, která Silvu vyhubila prakticky celou. Někteří to popírají, či nechtějí přijmout. Důkazy o životě mágů z Ratiary však neexistují.

 

Magická Akademie Insula Parva

 • původní sídlo: maják na Malém Ostrově, provincie Tacita
 • nové sídlo: neznámé
 • založil: Maelius Opis, 214

Jde o pár stavení kolem majáku na Malém Ostrově (v celém Císařství známe celkem čtyři Malé Ostrovy - tento leží v Tacitě). Žije zde sotva desítka studentů, které vede profesor Lepidus Valens - největší současná kapacita v oblasti psaní kouzelných svitků. Studenti se krom magických nauk musí věnovat i rybolovu, protože je jediným zdrojem jejich obživy. Tato akademie je totiž ze všech nejchudší. Mnoho absolventů se sice po ukončení studií dost dobře uživí prodejem svitků, ale škola jako taková od jedné nemilé příhody svitky neprodává. Ostatní akademie ji často otevřeně znevažují a podle všeho i podceňují její úroveň. To však Lepidovi zjevně nevadí. Naopak vypadá, že si klidu v ústraní váží. V posledních letech ale jeho studenti čím dál častěji Maják opouštěli. Podle některých to souviselo s objevením nedalekých ruin města pohřbeného útesy během Zkázy. Po zákazu magie museli malý Ostrov opustit všichni, krom Strážce Ohně.

 

Magická Akademie Tarentie

 • původní sídlo: osada Tarentia, Sokolí Ostrovy, provincie Caesarea
 • nové sídlo: beze změny
 • založil: Caesarion Tarsus, 171

Byla založená jako první skutečná magická akademie Císařství (je důležité nenechat se splést - pár let předtím zničená škola na Gradu nebyla ani akademií, ani neměla punc oficiální Císařem podporované instituce, byť část prvních přednášejících v Tarentii pocházela právě odtud). Studoval zde dokonce jeden z císařů, Maelius Opis. Magická Akademie Tarentie, není tou nejdůležitější z Akademií, jak by bylo možné předpokládat. Studentů sice měla vždy nejvíc, ale díky častým rozepřím s Kultem se jí vyhýbalo mnoho proslulých mágů, zdrojů a informací, takže má celou dobu pověst akademie, kde mistra není a tovaryš učí učně. Profesorka Dominia Fausta, která Akademii vede, ale s tímto renomé nepřestává zápasit. Podle všeho dokázala jako jediná udržet tradiční sídlo svojí akademie i po zákazu magie a dál vyjednává s císařem.