o postavách

Jednou z věcí, které hráče zajímají nejvíc, je přehled postav, které si můžou zahrát. Inu, hleďte a vybírejte:

Jak všude uvádíme, hráčské postavy pro Leirin jsou částečně předskriptované. To znamená, že každá postava (její profil, minulost i možnosti) je z jedné části připravena organizátory a z druhé části dotvořena samotným hráčem. V rámci toho, že chceme nechat hráčům pro tvorbu jejich postav co nejvíc prostoru, tvoří jimi určované vlastnosti postav výraznou většinu. Pro jasnou představu uvádíme stručný přehled

Organizátory určená charakteristika postavy
  • Rasa (národ) a místo (provincie) odkud do Sedmi Věží přichází
  • Práce (zaměstnání, řemeslo, povolání - prostě to, čím se postava živí)
  • Primární důvod vproč postava studuje v Císaŕské Hrdinské akademie
Hráčem určená charakteristika postavy
  • Jméno
  • Životopis (musí obsahovat údaje dané organizátory)
  • Osobnostní charakteristika (jaká postava je, comá ráda, co nesnáší, čeho se bojí.....)
  • Zvláštní schopnosti postavy (podle platných pravidel)
  • Životní cíl postavy (bez ohledu na dění v Akademii)
  • Sekundární cíle 
 
Veškerou komunikaci o hráčských postavách vedeme přes e-mail: info@skolahrdinu.cz