Postavy

Záleží nám na tom, aby si na své přišli jak ti, které baví budování postavy skrze její schopnosti, tak i ti, kterým záleží především na hraní charakteru. Na dlouhodobých akcích (letní tábor "Academia Heroica") tak můžete zvláštní schopnosti získávat postupně a jejich výběrem tvořit vlastní a zcela unikátní postavy (proč by špion nemohl znát základy některého z kouzel?). Na těch krátkodobých dostanete postavu buď plně připravenou, nebo jen hlavní záchytné body spolu s přesným návodem, jak si ji dotvořit. Životopis postavy, ke kterému se vážou zápletky přímo na míru je samozřejmostí.

Letní tábory Academia Heroica

Charakteristika postavy

Ano... v této chvíli je možné hrát jen a pouze postavy studentů Academie Heroica. Je ale velký rozdíl v tom, jestli ten student pracuje potají jako císařský špeh, jestli plní přání svých zámožných příbuzných, nebo jestli se v Academii skrývá před zákonem... 

Koho zajímá, co všechno se dá na postavě hrát (na čem všem se dají stavět zápletky kolem jeho postavy, co určí, jaké nehráčské postavy jej budou kontaktovat, o čem budou zprávy, které obdrží z domova a k jakým tajným informacím a situacím se dostane...), najde všechny důležité informace právě zde:

 • Národ - vybírat můžete celkem z pěti rozličných národů, z nichž každý má svoji velmi specifickou kulturu a hráči, kteří svoji postavu vykreslí kvalitním odpovídajícím kostýmem, dostanou odměnu v podobě unikátní (a během hry nezískatelné) schopnosti. Úplně jinak se hraje sebejistý sigrietský student z bohaté rodiny a jinak tichý a nevýrazný glowyr, na kterého studium se složila celá rodina.
 • Původ - ta výběr je celkem 6 provincií Císařství Liberos. Každá z nich má své zvláštnosti i nedávnou historii, ze které můžou pro postavy plynout mnohé okolnosti. Kongha, který se narodil na Silvě budou s vysokou pravděpodobností zajímat jakékoliv informace týkající se nedávné katastrofy (ve které určitě přišel o mnoho blízkých) a syn poddůstojníka z Tacity může být jedním z velmi aktivních šířitelů myšlenky tamního povstání.
 • Víra - z konkrétních důvodů jsme otázku víry postav zatím moc neotevírali. Děje se to ale teď, kdy je už nad slunce jasné, že si na svět může dělat nárok i skupina mocných bytostí, o kterých dlouho mluvili jen pohádky. Lidé se tak můžou zvážit, jestli je jim milejší staleté učení Kultu Světla, nebo se otevřeně přihlásí k rostoucí společnosti uctívající Staré. Již brzy to může být nejen otázka světonázoru a prestiže, ale i života a smrti.
 • Politický názor - obyvatelé Císařství měli vždy různorodé názory na politiku a státní zřízení obecně. Už dlouho se ale o těchto věcech nediskutovalo tak moc, tak otevřeně a tak nahlas. Rovněž se už dávno nestalo, aby byl politický názor skupiny obyvatel důvodem k válečnému konfliktu. To se nedávno změnilo a to, co začalo jako neshody dvou consulů a pokračovalo jako rebelie několika degradovaných důstojníků, přerůstá v občanskou válku jakou Císařství nepamatuje. Těžko se teď politiky stranit a výběr frakce může do budoucna postavě přinést obrovskou slávu a vliv, nebo ji postavit mezi poražené.. a tam nikdo stát nechce.
 • Povahové vlastnosti - vděčný prvek postavy na larpech, tady navíc zcela v moci hráčů. Kdo si chce zkusit hrát milého roztržitého kecala, má co chtěl. Stačí si vybrat.
 • Minulost a cíle - každý hráč, který má zájem, může v online dotazníku online registrace postavy krom jiných údajů uvést i něco z minulosti své postavy i z jejích plánů do budoucna. Ano, chce to mít trochu nastudovaný celý svět, protože tyto věci musí nejdříve schválit organizátoři, než je spolu s postavou pustí do hry. Největší cena té trochy práce se psaním minulosti a cíle ale tkví v tom, že pro postavu takto aktivního hráče, připraví do hry situace pevně svázané s jeho minulostí a cíly - kdo by to nechtěl? :-)

Prostředím hry těchto akcí je škola určená pro výcvik lidí schopných věcí nad kterými běžný smrtelník jen žasne (být to v reálném světě, asi se to podobá na výcvikové středisko nějaké speciální jednotky). S tím jasně souvisí způsob získávání nových schopností i jejich dostupnost ve hře.

Schopnosti ze čtyř oborů (celkem 37 schopností o 222 úrovních) jsou rozdělené do tří základních skupin podle toho, jak jsou rozšířené a jestli je jejich výuka v osnovách Academie: 

 • povinné předměty - lekcí se účastní všichni studenti v ročníku a všichni by měli danou schopnost zvládnout
 • nepovinné předměty (chcete-li volitelné) - lekcí se účastní jen ti studenti, kteří se sami pro daný předmět (a schopnost) rozhodnou
 • vzácné schopnosti - tyto schopnosti na škole (v daném ročníku) nikdo oficiálně neučí... Může se ale stát, že některá z nehráčských postav to může za nějakých okolností (nebo po splnění určitých podmínek) udělat. Bude ale jen na postavách (a jejich hráčích), jestli vůbec získají informaci o tom, kdo takovou schopnost ovládá a dokáže učit...
Která schopnost do které skupiny patří, se účastníci dozvědí vždy na dané akci.
 
 

Víkendové akce

Tyto akce jsou o něco rychlejší a intenzivnější. Novou schopnost na nich postava získá jen zcela výjimečně. Všechny postavy připravujeme předem a jsme připraveni hráčům odpovídat na dotazy, které se jejich postav týkají. 

Obvykle před víkendovou akcí dostanete materiál obsahující:

 • Jméno a základní popis
 • Stručný životopis postavy (kde se narodila, kde žije, čím se živí...)
 • Základní charakterové rysy postavy (co má ráda, co nesnáší, nejvýraznější povahové vlastnosti...)
 • Společenské vazby s ostatními postavami (koho nesnáší, s kým si rozumí, koho miluje... a proč to tak je...)
 • Základní informace o prostředí hry
 • Informace o majetku postavy (peníze, nemovitosti, předměty..)
 • Případné speciální informace
 • Seznam a charakteristika případných zvláštních schopností

Pokud hráče napadne, jak svoji postavu vylepšit (vykreslit ji realističtěji) a navrhne konkrétní řešení, rádi mu vyjdeme vstříc (nebo mu vysvětlíme, proč daná úprava není možná).