Pravidla

Klademe důraz na to, aby byla snadno zapamatovatelná a hráče příliš nezatěžovala během samotného hraní. Přitom jsou komplexní a skýtají hráčům široký prostor pro rozvoj postavy a hru samotnou.
Jejich základ tvoří čtyři obory dovedností: boj, utajení, přežití a samozřejmě magie. Hráč však není limitovaný výběrem jednoho z těchto oborů, kterého by se pak musel držet a tedy ve hře fungovat pouze jako bojovník, mág či zloděj. Vzhledem k unikátnímu systému získávání dovedností z těchto oborů, si může každý postavit postavu opravdu podle sebe.


Aby postava získala určitou dovednost, musí zaplatit daný počet zkušenostních bodů a splnit zkoušku u někoho, kdo umí tuto dovednost učit. Může se jednat o pedagogy Academia Heroica, ale také o úplně cizí postavy. Informace o tom kdo a jakou dovednost umí učit je už součástí hry.

Po úspěšném složení zkoušky je nově získaná dovednost zapsána studentovi do indexu, který v našem systému pravidel supluje klasický deník postavy.  Tento výkaz o studiu hráči zůstává (i se schopnostmi, existují však postupové zkoušky o kterých se více dočtete v samotných pravidlech) napříč ročníky, je tedy možné rozvíjet svou postavu dlouhodobě.

Jediný způsob jak o svou postavu přijít je pokud dojde k jejímu usmrcení. Ano i to se může stát. Pravidla jsou nastavena tak, aby žádná postava nebyla nesmrtelná a vždy si hráč musel dávat pozor co a jak dělá, protože vše v našem světě nese své následky. Zároveň zde však funguje systém agonie a léčení, aby nedocházelo k umírání postav z nesmyslných a banálních důvodů.

Základ pravidel i charakteristiky schopností najdete níže v tomto článku.

Tvorba postavyKaždá nově vytvořená postava začíná s jedním “zkušenostním bodem” (dále pouze ZB). Další bonusové ZB může hráč získat jak při tvorbě postavy, tak během samotné hry.

  ZKUŠENOSTNÍ BODY (BONUSOVÉ)  
PODMÍNKA: Nadprůměrný kostým (pouze při tvorbě nové postavy) Nadprůměrně kvalitní životopis (pouze při tvorbě nové postavy) Příkladný roleplay (RP) během hry, plnění herních úkolů či dosáhnutí významných úspěchů určených životopisem
POČET: 1 ZB 1 ZB (2 ZB při tvorbě životopisu pomocí formuláře na stránkách www.skolahrdinu.cz) Dle vlastní úvahy organizátora.

Zkušeností body se dají utratit dvojím způsobem: 

 • První z nich se týká pouze nově vytvořených postav. Každý začínající hráč si může libovolně zvolit začáteční schopnost/i s ohledem na počet ZB které vlastní (na začátku maximálně 3) a to v poměru 1 ZB = 1. úroveň schopnosti. Mohu si tedy vybrat buď jednu schopnost na úrovni 3, nebo tři schopnosti na úrovni 1 a nebo dokonce utratit pouze část ZB a zbytek si nechat na později, pro plnění zkoušek.
 • Druhým způsobem je plnění zkoušek během hry. Každý pokus o zkoušku stojí 1 ZB a více se do nich dočtete níže.

Zranění – Každá postava je z masa a kostí, a tudíž zvládne odolat pouze určité dávce bolesti (“bod bolesti” – BB) než začne umírat. Umírající postava je postava v agonii (více info níže). V základu vydrží každá postava pouze 3 body bolesti. Zranění získává postava tím, že je zasažena zbraní, projektilem (šípem, šipkou atp.) nebo schopnostmi, které zranění způsobují. Pokud není zranění ošetřeno, dochází k vykrvácení a postava umírá. Do špatně ošetřené rány se může dostat infekce. Zranění, které je ošetřené, musí dále zůstat po určitou dobu v klidu, jinak může dojít k otevření rány. Zranění se rozdělují dvou skupin: Zranění na trupu a zranění na končetinách.

ZRANĚNÍ    
MÍSTO: TRUP KONČETINA
BODY BOLESTI: 2 1

Ochrnutí– Zásahy do stejných končetin způsobují ochrnutí končetiny. Ochrnutou končetinu nemůže postava žádným způsobem používat, dokud se plně neuzdraví. Příklad: 1. rána do pravé ruky = krvácení, 2. rána do pravé ruky = ochrnutí, 3. rána do pravé ruky = agonie. Platí u všech končetin stejně (celé zásahové plochy rukou i nohou).

Krvácení – Nastává ihned při zásahu zbraní nebo schopností, která to způsobuje. Postava krvácí 15 minut, a pokud není do této doby rána ošetřena, začne postava umírat (upadá do agonie).

Infekce – Projevuje se malátností, únavou a nesrozumitelnou řečí. Nastane, pokud je rána ošetřena někým, kdo ošetřovat rány neumí nebo použije provizorní obvaz. Trvá do vyléčení příslušnou schopností nebo Hojivou mastí.  Během infekce nemůže postava používat žádné schopnosti, a to včetně používání zbraní.

Uzdravení – Trvá jeden celý den (24hodin) od ošetření. Ošetřena rána musí být v klidu, v opačném případě se rána znovu otevře a funguje jako zcela nově neošetřená rána (všechny lhůty běží nanovo).

Agónie a smrt – Do agonie se postava dostává, pokud obdržela zranění v počtu 3 bodů bolesti (BB) a to v jakékoliv kombinaci. Hráč předstírá velké bolesti po dobu 15 minut. Během této doby se nemůže pohybovat ani s nikým komunikovat, může však hlasitě křičet, sténat a vydávat zvuky. V průběhu této doby může být postava vyléčena z agonie, ale pouze příslušnou schopností. Po vyléčení z agonie jsou všechna zranění, která nebyla před upadnutí do agonie uzdravená, opět otevřená a musí být znovu ošetřena. Hráč oživený z agonie si nepamatuje bezprostřední okolnosti útoku. Pokud není postava z agonie vyléčená do 15 minut, tak nadobro umírá. Hráč si následně zakládá postavu úplně novou.

Smrt doražením – Pokud postava, která je v agonii, dostane platný zásah, okamžitě umírá. Hráč si následně tvoří postavu úplně novou.

Boj - V boji se používají POUZE měkčené a schválené zbraně. Je výslovně zakázáno útočit na hlavu, krk a na rozkrok. Každý má povinnost zásahy tlumit a nebodat zbraní.

Zásahové plochy se počítají na tzv. “dlouhý neopren” (viz obrázek níže). Konkrétně to znamená, že zásahy platí kamkoliv, krom hlavy, rozkroku, krku, od zápěstí po prsty na rukou a od kotníku po prsty na nohou.

Zbroj – Pokud postava nosí zbroj, je do určité míry chráněna proti zásahům. Zbroj chrání pouze tu část těla, na které je nošena, a to způsobem popsaným v tabulce. Pokud je zbroj zasažena svým maximálním počtem zásahů, odpovídající část zbroje je zničena a ztrácí svou funkci. Každá postava si dokáže svou zničenou zbroj sama opravit, trvá to však jeden celý den.

TABULKA ZBROJÍ      
DRUH ZBROJE: KOŽENÁ / PROŠÍVANÁ KROUŽKOVÁ PLÁTOVÁ
POČET ZÁSAHŮ: 1 2 3
Peníze – Každá postava dostává na začátku 10 stříbrných. Další peníze lze vydělat plněním úkolů, prostřednictvím některých schopností, či získáním stipendia.

Zámky– Zámek představuje váček s hlavolamem opatřený číslem, připevněný na místě, které má být zamčené (dveře, truhly atd.). 

 • Každý zámek má vlastní klíč označený odpovídajícím číslem. 
 • Postava může otevřít zámek i bez odpovídajícího klíče, avšak pouze prostřednictvím příslušné schopnosti. 
 • Postava, která vlastní klíč k zámku, nemusí hlavolam řešit, aby mohla zámek odemknout či zamknout.

Zámky mohou být otevřeny i bez klíče, avšak je zapotřebí použít paklíč a schopnost Zámky. Postava, která paklíč a schopnost nemá, nesmí strčit ruku do váčku, a tudíž se vůbec dotýkat hlavolamu. Může jej však osahat zvenku přes váček, aby přibližně zjistila druh zámku. Postava, která paklíč vlastní a ovládá schopnost Zámky na úrovni odpovídající minimálně úrovně zámku, může hlavolam z váčku vytáhnout a vyřešit ho. V případě úspěchu zvládla daná postava odemknout zámek.

Magické svitky a lektvary – magické svitky a lektvary jsou dalším nástrojem, jak využívat magii v Leirinu. Každý svitek či lektvar obsahuje nějaké kouzlo, které je totožné s některou ze schopností v pravidlech. V případě svitku je schopnost napsaná uvnitř a je aktivní v okamžiku zlomení pečetě a následném přečtení svitku. V případě lektvaru je schopnost popsaná na malém papírku, který je srolovaný a připevněný k hrdlu lektvaru. Tento svitek si “uživatel” přečte až po použití lektvaru. Každý svitek či lektvar lze použít jen jednou. Pokud je pečeť na svitku či na papírku u lektvaru porušená, dané médium se počítá jako použité.

Schopnosti – schopnosti se rozdělují do čtyř skupin – Boj, Přežití, Magie, Utajení. postavy je získávají tím, že z nich složí náležitou zkoušku u příslušného zkoušejícího. I pro samotné ovládání jakékoliv zbraně existuje příslušná schopnost.  Pokud ji postava neumí, smí zbraň nést (výjimkou je štít) a blokovat s ní útoky, ale udělený zásah se bez naučené schopnosti nezapočítá. Každá postava se může naučit všechny schopnosti, pokud splňuje podmínky k jejich získání. Každá dovednost má celkem 6 úrovní (podrobnosti jsou v tabulkách schopností).

Zkoušky – pokud chce postava získat jakoukoliv schopnost, musí z ní složit náležitou zkoušku. Každá zkouška je popsána v tabulce schopností a během jednoho pokusu lze získat buď žádnou nebo i nejvyšší úroveň schopnosti. Každý pokus stojí 1ZB a hráč se může pokusit získat schopnost kolikrát mu to dovolí jeho počet ZB.

Zlodějina a ukládání věcí – veškeré herní obírání ve světě Leirin probíhá reálně, avšak pouze během herní doby a v herních lokacích. Žádné herní předměty se nesmí během herní doby vyskytovat v neherních lokacích (pokoje atp.). Postava musí své věci nosit u sebe, schovat si je (bezpečně) někde na herním poli popř. si pořídit zamčenou truhlu nebo je zabezpečit jinak.

Bitevní etapy – v průběhu hry proběhne několik bitevních etap, pro které platí zjednodušená pravidla. Pravidla popisuje samostatný dokument a navíc budou vysvětlena na místě ORGem.

Pikkuvaki – neboli také Malí lidé. jde o nebojové postavy hrány nejmenšími táborníky. Existují 4 druhy Pikkuvaki a každý z nich má vlastní specifickou schopnost:

 • Bebínkohojiči – Léčení
 • Bystrozrací hledači – Plížení
 • Rostlinkomilové – Zdroje
 • Zaříkávači zvířat – Stopy

Pikkuvaki jsou též schopni vyrobit vzácnou Hojivou mast, s kterou lze léčit infekci. Při aplikaci na zasažené místo trvá 15 minut, než se infekce vyléčí. Zranění však  není stále plně uzdravené a je třeba se řídit dalšími pravidly pro uzdravení zranění.

*ORG – zkratka pro organizátora


 

Zde najdete čtyři soubory PDF s popisem všech schopností, které může postava mít. Prostudujte je pořádně a pokud budete mít jakýkoliv dotaz, nebo postřeh, napište nám příspěvek do diskuse pod článkem.

 • AH BOJ - schopnosti.pdf (1,4 MB)
 • AH MAGIE - schopnosti .pdf (1,5 MB)
 • AH PŘEŽITÍ - schopnosti.pdf (1,5 MB)
 • AH UTAJENÍ - schopnosti.pdf (1,5 MB)
   
 • Jistě jste si všimli, že zveřejňujeme i popisy zkoušek. Ty se týkají účastníků letních táborů a obnášejí podmínky získání všech schopností. Je to tak proto, že nám vůbec nevadí, pokud se student na zkoušku začne připravovat už doma (proto taky do léta zveřejníme i některé podrobnější podklady ke zkouškám ;) )
 • Pokud jdete na kratší akci (1 den, nebo víkend) nemusíte si se zkouškami lámat hlavu - buď už dostanete hotovou postavu i s výčtem schopností, nebo návod k tomu, jak si postavu vytvořit i bez zkoušek ;)
 • Bitevní pravidla i některé upřesňující tabulky (jedy, bytosti...) doplníme v průběhu února.
 • Uvedené dokumenty ke stažení zatím neprošly jazykovou korekturou.

Diskusní téma: Pravidla

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek