Řád Jarjestiů

Poté, co se zjevila Aaika na Ischerionu a rozprášila celou Legii Caesarea Secunda, se zase odebrala neznámo kam. Kdo se ale objevil jako „houby po dešti“ byli příznivci Starých. Mnoho jich padlo na kolena při samotném spatření živoucí Legendy a ostatní se přidávali, protože se tato zpráva roznesla krajem rychle jako blesk. Velké skupiny lidí započali jakési poutě na Additu, na místo, kde byl Starý po stovkách let opět poprvé slyšen. Ti odvážnější putovali i na ostrov Ischerion, který je však momentálně uprostřed neutuchající války a tak se jich jen málo vrátilo zpět.

Struktura Řádu a významné obřady a svátky

roku 315 sepsal bratr Jarni, blahé paměti

Poté, co se zjevila Aaika na Ischerionu a rozprášila celou Legii Caesarea Secunda, se zase odebrala neznámo kam. Kdo se ale objevil jako „houby po dešti“ byli příznivci Starých. Mnoho jich padlo na kolena při samotném spatření živoucí Legendy a ostatní se přidávali, protože se tato zpráva roznesla krajem rychle jako blesk. Velké skupiny lidí započali jakési poutě na Additu, na místo, kde byl Starý po stovkách let opět poprvé slyšen. Ti odvážnější putovali i na ostrov Ischerion, který je však momentálně uprostřed neutuchající války a tak tam často nedorazili, či se nedokázali vrátit domů.

Řád založil Drusus Laetorius - jeden z vojáků právě legie Caesarea, starý veterán. Unešen obrovskou mocí a spatřivše živoucí legendu, rozhodl se že zasvětí svůj zbylý život službě právě Starým. Aaika jej sama oslovila a on byl v počátku řádu jejím mluvčím. Po čase získal titul Prvního z Ctihodných.

První z Ctihodných předsedá pětičlené Rady Ctihodných, která rozhoduje o tom, jak bude Řád plnit žádosti Aaiky (či jiných Starých).

  • Bratří - členové řádu. Každý z nich má svůj hlas při důležitém společném rozhodování (kterých žalostně ubývá s jejich rostoucím počtem a omezují se na jednání jednotlivých banderií), ale bez výhrad poslechnou kteréhokoliv z Rady Starších a naslouchají slovům Promlouvačů. V boji poslouchají výhradně svého Prvního.

  • Banderium - základní oddíl zatím nejednotného počtu. Obvykle však 20 - 300 bratří

  • První mezi bratry - velitel Banderia. První jsou zatím vybíráni členy jejich banderia na základě jejich schopností či hrdinských činů.

  • Promlouvači - jedním z nich se stane každý, s kým promluvil některý ze Starých o samotě. Všichni Promlouvači jsou Řádem pověřeni, aby o svém zážitku a jeho významu mluvili s ostatními členy Řádu a někteŕí jsou vysíláni na misijní cesty za hranice regionů, kde Jarjesti působí.

  • Zakletí - bratři vybraní Radou Ctihodných (často díky doporučení Prvních nebo Promlouvačů), které samotný Starý učí střípky svého umění konat zázraky. Jejich prvořadým posláním je vyhledávání a likvidace stvůr vzešlých z nezvládnutých magických pokusů. Čas od času však Zakletí dostanou i jiný úkol. Všechny úkoly i místa působení jednotlivých Zakletých jsou však známy jen a pouze Radě Ctihodných.

Reverentia

  • Jde o nejčastěji konaný obřad, který může provést i jediný bratr, nebo jakkoliv početná skupina bratří. Spočívá v uklidnění těla i mysli a připomínání pravdy o vyšším principu Starých a jejich údělu vést smrtelné.

Verba

  • Každý z bratrů by měl alespoň jednou týdně vyslechnout některého z Promlouvačů. Každý ví, že nejlepší je osobní soukromý rozhovor, ale z důvodu nízkého počtu Promlouvačů se většinou jedná o setkání velkých skupin či celých Banderií. Brzo se pro tato setkání začalo užívat výrazu Verba. Mnozí bratři rádi využijí každou příležitost poslechnout si Promlouvače a tak je celkem běžné, že bratři z Acoly, kde je Promlouvačů dostatek, navštěvují Verba i každý den.

Restitutio

  • Den návratu Aaiky. Připadá na 29. července, kdy se Aaika poprvé zjevila na Ischerionu. Přípravy na oslavu výročí však začaly již 8. července, kdy si bratři připomínali výročí Prvního Promlouvání. Hlavním momentem celého svátku jsou Verba vedena Radou Starších a Cesta za Hlasem, kdy se bratři odeberou do nočního lesa aby tse sami v klidu věnovali Reverentiu (jedině v Acole šlo o pouť společnou, které vrcholem bylo krátké pozdravení samotné Aaiky).