Řád Jarjestiů

Poté, co se zjevila Aaika na Ischerionu a rozprášila celou Legii Caesarea Secunda, se zase odebrala neznámo kam. Kdo se ale objevil jako „houby po dešti“ byli příznivci Starých. Mnoho jich padlo na kolena při samotném spatření živoucí Legendy a ostatní se přidávali, protože se tato zpráva roznesla krajem rychle jako blesk. Velké skupiny lidí započali jakési poutě na Additu, na místo, kde byl Starý po stovkách let opět poprvé slyšen. Ti odvážnější putovali i na ostrov Ischerion, který je však momentálně uprostřed neutuchající války a tak se jich jen málo vrátilo zpět.

Povídá se, že Řád založil jeden z vojáků právě legie Caesarea, starý veterán. Unešen obrovskou mocí a spatřivše živoucí legendu, rozhodl se že zasvětí svůj zbylý život službě právě Starým. Povídá se, že neutuchal ve svém snažení a tak dlouho se modlil až mu bylo odpovězeno. Pak vznikla Rada Starších, v které zasedají Starší – nejváženější z Řádu. Je jich pět a kromě Nejstaršího jsou to všechno bývalí Promlouvači. Promlouvač je člověk, jehož jedinou náplní je se spojit se Starým a jakmile se mu to povede, má připraveny otázky a promluvu. Promlouvačů, s kterými nějaký ze Starých opravdu promluvil, je málo, ale o to větší slávě a úcty se pak těší.