Sigriet

Tělesnými proporcemi se od lidí v ničem neliší. Snad jen rty jsou obvykle nepřirozeně červené až fialové, oči mají trochu jinou barvu - jakoby krvavé po probděné noci a řezáky jim často rostou o něco delší (pozůstatek po velmi dávných předcích, kteří se živili lovem ryb). Dbají o sebe víc, než kdokoliv jiný na ostrovech, dávají si záležet na osobní hygieně a úpravě svého zevnějšku (udávají módní trendy jak v odívání, tak v péči o vlasy, či nehty - ty si mnohdy barví a všemožně upravují i muži Sigriet). I jejich vystupování je kultivované a noblesní. Okázale prezentují svoji úroveň a bohatství (chudého Sigrieta můžete hledat s lampášem v poledne… sotva najdete) a můžou působit až přehnaně strojeně, pozérsky, či slizce. Daří se jim a patří jim mnoho obchodních lodí a nemovitostí v celém Císařství. To vše navzdory tomu, že byli těsně po Zkáze málem vyvražděni po tom, co se překvapivě rychle a snadno rozšířila fáma, že pijí lidskou krev. Na venkově a v zapadlejších koutech Císařství tato pověra pořád přetrvává a tak se Sigriet venkovu radši vyhýbají. Žijí nejradši ve větších městech, s oblibou co nejblíž Magickým školám (k magii mají konec konců velice kladný vztah a zjevné vlohy). Živí se hlavně obchodem, včetně obchodu s nízkoobrátkovým zbožím (informace, vzácné zboží, bílé maso, neobvyklé látky ovlivňující způsob myšlení, atd…). Sami jsou velice vzácní, takže jejich největší organizační jednotkou je Rodina (té říkají Familjari), v čele které stojí nejstarší muž. Rodina se postará o všechny své členy, proto nikomu ze Sigriet nehrozí skutečná chudoba. Snad vyjma Sigriet Solitarju - těch, které jejich rodina zavrhla a které může kdokoliv ze Sigriet beztrestně zabít (přijde-li mu to jako dobrý nápad a rozhodne se překročit zákony císařství, které vraždu trestají smrtí oběšením). Nejsou zvyklí spolupracovat s dalšími rodinami, a tak, pokud se ve městě ocitnou dvě, dochází ke konfliktům často končících požáry, úrazy, smrtelnými nehodami. Jako pomocníky často využívají Navegadores - ti je ctí a berou vážně jako málo koho na světě.