SILVA

Mnohé by bylo možné psát o Silvě, jaká bývala donedávna. Od velké tragédie, která ji postihla, je ale místem, kam se nikdo neodváží. Pořád ji obklopují mračna tmavé páry, kterou dokonce silnější vítr několikrát dohnal až ke břehům Tacity, nebo Addity a způsobil zdravotní potíže obyvatelstvu na pobřeží (v několika případech došlo i k úmrtí postižených). Císařské lodě hlídkují, sledují stav a čekají na den, kdy pára zmizí, aby si někdo troufl opět stanout na březích Silvy a prozkoumat, co zůstalo.

Kdysi bývala Silva živoucím rájem na zemi. Hluboké lesy skrývaly plno zvěře a zátoky byly plné ryb. Až na výjimky několika kupeckých osad a nevelké Glowyrské komunity tvořili podstatnou většinu obyvatelstva Konghové. Ti žili v malých osadách ukrytých hlouboko ve hvozdech plných silvy - stromu, který dal provincii jméno a který byl krom zvěře a darů moře tím nejcennějším, co Silva nabízela. Konghové si své území vždy pečlivě hlídali a do vnitrozemí se krom nemnoha privilegovaných, dostalo jen několik císařských delegací (a i to pouze po zdlouhavém vyjednávání s Konghy) a mágové,kterým Konghové dokonce umožnili ve vnitrozemí postavit jednu z Akademií.

Stálá vojenská posádka císařských jednotek zde prakticky není. Silva vlastně nikdy nebyla Císařským vojskem skutečně dobyta a k připojení Silvy k Císařství došlo nečekaně a překvapivě rychle. Podrobnosti jsou známé toliko Císařům a stařešinům Konghů, ze kterých tragédii přežili jen tři. Jako oficiální důvod byla vždy uváděna dohoda o těžbě dřeva pro výstavbu nové Císařské flotily. Čím ale Císařství za dřevo platilo, zůstává tajemstvím... Silva si po celou dobu zachovávala značnou autonomii a místní Consul byl pro vnitrozemí spíš velvyslancem, než skutečným místodržícím. Z toho taky plyne značný nezájem místních o politiku (snad vyjma pobřežních obcí).

Příslušníci jiných národů, žijící trvale na Silvě, přebývali v několika pobřežních městečkých a osadách. Největší z takových měst – Zátoka Cizích, bylo dlouho omylem považováno za hlavní město provincie. Konghům se totiž velmi dobře dařilo tajit samotnou existenci (natož přesnou polohu) skutečného centra své kultury, zvaného Palouk.

Konghové žijí jako lovci a sběrači. Umí sice chovat zvířata a občas se věnují zemědělství – jsou to ale úkazy ojedinělé. Důvodem je T´han – tradiční učení a soubor nepsaných pravidel, kterými se řídí. T´han je pro neznalé značně nepochopitelné a zbytečně svazující. Na lidi zvenčí často působí zmatečně a chaoticky. Toho, že cizinci T´han nechápou, jsou si Konghové dobře vědomi a tak se nezřídka stává, že se na něj rádi vymlouvají, když se jim něco příčí. Učení je to ale veskrze mírumilovné a jeho podstata tkví v zachování živého. Největší záhadou je proto skutečnost, že Konghové (ani T´han) neměli nikdy problém s rozsáhlou těžbou dřeva v oblasti Údolí Pasek (dříve známo jako Údolí Krve). Nikdy ale nebyli ochotni intenzitu těžby zvyšovat, ani do Údolí pustit jiné než vlastní těžaře. Mnozí z těch, kteří berou Konghy jako veskrze podřadný a zaostalý národ (a těch vskutku není málo), se podivují nad tím, že Císař dlouhodobě trpí takový „nemístný vzdor“. Kdekoliv v Císařství můžete zaslechnout slova o tom, že „je načase, aby některý z dobrých velitelů se slušným vojskem seřezal tu opičí sebranku a naučil ji, jak žít... “. Pro tyto rozumbrady by mohlo být poučné slyšet názor členů Legie Silva. Těm, byť jim nechybí schopní velitelé, trénink ani dobré vybavení, se nikdy nelíbila myšlenka na vojenskou operaci v neprostupných hvozdech. Často říkávají - „vejdi do lesa se sekerou a vrátíš se bez ní... Vezmi do lesa kopí a to se vrátí bez tebe“ - naráží tím na jeden incident, kte kterému došlo ještě před připojením Silvy k Císařství. Z ozbrojeného průzkumného oddílu se z hvozdu nikdo nevrátil. Jak ale vypověděli muži hlídající loď, na hranici lesa druhého dne ráno ležely všechny zbraně zmizelých mužů – některé krvavé, či poškozené.

Od nedávné tragédie jsou ale všechny úvahy o změně poměrů na Silvě zbytečné a plané....

Jedině snad, že by něco přineslo podrobné zkoumání signálů, které prý pořád vysílá tamní Magická Akademie...

Aktuální stav k roku 316 se díky trvající občanské válce značně liší. Většina provincií díky válce ztratila a jen málo jich získalo. Podrobnější informace o současné situaci doplníme do konce března.