Stručně o Leirinu

Navzdory tomu, že písemnosti zpřed Zkázy i staré písně a příběhy, hovoří o mnoha národech a krajích, které jsou teď pod vodou, nebo za Neprostupnou Mlhou, známý svět se pro místní smrskl na několik desítek ostrovů, které již sto padesát let spravuje Císařství Liberos, jako jediný legitimní státní celek, tvořený provinciemi Caesarea, Tacita, Confracta, Silva, Intactata a Addita. V blízké době má být dokončeno obsáhlé dílo, ve kterém budou všechny informace o historii před vznikem Císařství, o jeho založení a růstu, o státní správě, o obyvatelstvu i zvláštnostech jednotlivých provincií.

Možná se zdá troufalé nazývat těch pár desítek ostrovů světem, ale vzhledem k velké svéráznosti Leirinu, podstaty jeho bytí i jeho obyvatel, se nám slovo „svět“ jeví jako nejpříhodnější. Zde uvedeme stručné srovnání Leirinu (přesněji Císařství Liberos) a prostředí, ve kterém se vyznáte lépe – planety Země

Leirin / Císařství

- astronomové Leirinští díky sledování pohybu hvězd a díky znatelnému zakřivení povrchu Leirinu už dávno pracují s předpokladem, že leží na povrchu obrovské koule, nebo něčeho podobného. Zatím se ale neshodli na tom, jestli nebeská tělesa krouží kolem Leirinu, nebo se celá tušená koule otáčí. Obecně jim výzkum komplikuje fakt, že od Zkázy, která před stovkami let drasticky změnila tvář blízkého okolí, se nikomu nepodařilo plout od ostrovů na okraji Císařství dál, než nějakých sto mil. I ti sebelepší odvážní navigátoři (a že jich bylo..) se v husté mlze kvůli podivným poruchám kompasů vždy vrátili ke břehům známých ostrovů Císařství. Podobné potíže, ale bohatší o řadu nepříjemných anomálií potkají každého, kdo se pokusí dostat k Hrobu Světa (místu, kde udřela Zkáza největší silou), který leží prakticky uprostřed mezi provinciemi Císařství a na který dopadá (nebo ze kterého tryská? – toť další předmět mnoha sporů učenců…) obrovský paprsek nazelenalého světla, který se zjevil v hodině Zkázy a který byl dle mnoha studovaných hlav (vzdor názoru spousty jiných studovaných hlav.. jak jinak...) taky příčinou Zkázy. Buď jak buď, Hrob Světa od Zkázy nenavštívil nikdo, kdo by se vrátil, aby o tom mohl vyprávět (podle nedávných vyjádření sboru Magické Akademie Gradu to ale může být i trochu jinak…).

Klima

- Obecně lze říct, že klima v Císařství je mírné, byť na jihu jsou zimy delší a chladnější a plovoucí ledová hora není ničím zcela neznámým. (Dle oblečení Jižanů, kteří navzdory Neprostupné Mlze už víckrát připluli, se dá soudit, že jižněji od Mlhy je výrazně chladnější klima)

Živá a neživá příroda

– na první pohled se fauna a flóra ničím neliší od pozemských forem života, nicméně v několika místech pořád žijí i tvorové, které na Zemi známe jen z příběhů. O nich se dozvíte víc z připravovaného Bestiaria. I v neživé přírodě najdeme rozdíly. Na Leirinu se vyskytuje několik prvků, které na Zemi neznáme. Snad nejznámějším je Pyrenium – kov, byť vzácný, tak docela běžně používaný Glowyry. Ostatní prvky se vyskytují jen ojediněle a jsou nesmírně drahé.

Obyvatelstvo

– v Císařství žije několik kultur inteligentních humanoidů různého stupně vývoje a technické vyspělosti. Prameny z doby před Zkázou mluví o tom, že různé rozmíšky mezi národy, ani otevřená válka nebyly ničím výjimečným, ale po Zkáze žijí vedle sebe relativně bezkonfliktně, což lze přičíst právě Zkáze a tomu, že po mnoho let si přeživší byli vážili pomoci od kohokoliv, nehledě na kulturní odlišnosti.

Kultura

– architektura, výtvarné, hudební a dramatické umění až na nemnoho výjimek zhruba odpovídá kultuře jihu Evropy v pátém až šestém století. Nejvíc odlišností najdeme u Konghů, kterých přirozený způsob života se víc podobá kultuře kmenů v Amazonii a u Glowyrů, kteří i když mají s ostatními národy společné předky, jejich přizpůsobení životu pod zemí je jen těžko srovnatelné s čímkoliv, co pozemšťan zná. Odlišnost kultury Pikkuvaki spočívá jen a pouze v její dětské podstatě.

Jazyky

– nejrozšířenější řečí je jazyk lidí Liberos, který má mnoho společného s latinou a je úředním jazykem císařství. Sigrieti i Marinheiros národy používají vlastní jazyky, které ale mají mnoho společných prvků s řečí Liberos a proto se bez problémů domluví. Řeč Glowyrů má sice stejný původ, ale během izolace se stala drsnější a hrdelnější, takže se jeví jako úplně cizí. Taková je ale jen řeč Konghů, které obdobu můžeme hledat v Asii. Pikkuvaki navzdory existenci jejich vlastní řeči, často používají všechny řeči najednou a to takovým způsobem, že je někdy hodně obtížné jim rozumět a zjistit, co vlastně chtějí.

Technika

– i po technické stránce je možné srovnat Leirin (Císařství) s jihoevropským pátým až šestým stoletím. Výjimku opět tvoří Konghové (ne ale proto, že by vyspělejším technologiím nerozuměli… jen se rozhodli některé nevyužívat) a Glowyrové (ti jsou zase v některých ohledech technicky výrazně vyspělejší – znají černý prach, rozumí hydraulice a experimentují s párou i elektřinou)

Vojenství

– Výzbroj a výstroj vojáků Císařství zhruba odpovídá vybavení římských legií na sklonku jejich existence. Největším rozdílem je jen mnohem nižší výskyt těžkých zbrojí a obouručných zbraní, které se ukázaly jako velmi nepraktické pro operace na moři. Převládají proto zbroje kožené, stejně jako kratší meče, šavle, sekery, luky a oštěpy. Byť své Legie prezentuje Císařství jako neporazitelné, těžko tomu nyní věřit. Již dvě desetiletí neřešili nic vojensky složitějšího a náročnějšího, než stíhání kapitánů Marinheiros bez potřebných povolení k přepravě osob, či zboží. Ostřílení veteráni zestárli a mladá krev Legií nemá dost zkušeností, aby mohla úspěšně čelit jinému protivníkovi, než občasné rebelii pár nespokojených sedláků či rybářů. Císař ale tuší (a nejen on), že se to může změnit velmi rychle. Proto vkládá velké naděje do výchovy nových talentů v důstojnické škole Cesta Meče a do schopností vznikající speciální jednotky Fortis Ictus.

Magie

– někteří obyvatelé Císařství (a vysoce pravděpodobně i celého Leirinu) jsou schopni pracovat s druhy energie, které na Zemi neznáme. Tuto schopnost nazývají magií a je možné ji rozdělit na dva základní druhy: Magie Živých a Magie Světla. Magii Živých ovládají pouze Pikkuvaki, kteří jediní jsou schopni pracovat přímo s životem. Praktikování Magie Světla je možné jen díky přítomnosti paprsku, který způsobil Zkázu a který zůstává na stejném místě i tři staletí po ní. Díky zatím nevysvětlenému lomu v atmosféře má vliv i na jiná místa v Císařství. Lidé, nadaní schopností s jeho energií pracovat (mágové), ta místa zkoumají, stejně, jako se snaží odhalit všechny možnosti, které jim tato energie skýtá. To vše k nelibosti Kultu Světla, který takové počínání označuje za nerozumné a nebezpečné. Kult často operuje s informací, že před Zkázou vedli podobné experimenty hrstky šílenců k několika hrůzným událostem a mágy k nim často přirovnává.