Studijní specializace

Akademie Grad nabízí různé specializace, kterým se mohou studenti věnovat. Díky tomu se z nich postupně stanou studovaní mágové, kteří se specializují ve svém oboru a budou mít lepší uplatnění ve světě. Studenti se samozřejmě můžou během studia věnovat více specializacím. Pro každý akademický rok si ale lze vybrat pouze jednu specializaci. V daném ročníku se budou studenti věnovat zvolené specializaci a na konci, po složení zkoušky, dostanou osvědčení o splnění úrovně dané specializace. V následujících ročních se mohou věnovat vyšší úrovni dané specializace, nebo se mohou zaměřit na nižší úroveň jiné specializace.

Studenti prvního ročníku mají na výběr jednu z těchto dvou specializací:

V každé specializaci je omezený počet volných míst, který bude vyhlášen první den akademického roku. Aby měl každý možnost si vybrat zaměření, které chce, bude muset projít Vstupní Zkouškou. Podle výsledku bude vytvořené pořadí, ve kterém se studenti budou zapisovat do specializací. Zadání zkoušky bude taktéž vyhlášeno první den školního roku. Zapsanou specializaci nelze během akademického roku změnit (nejedná-li se o velice výjimečné případy, kdy rozhoduje sbor pedagogů). Během ročníku studenti projdou několika předměty dle vybrané specializace. Některé předměty budou mít společné, ale specializované budou mít studenti zvlášť.

Je povinností studentů snažit se ukázat jak ostatním studentům a profesorům na akademii, tak i zbytku obyvatelstva Leirinu, že jejich specializace je nejvíce prestižní. Během studia můžou za své výkony získat ceny a odměny v různých podobách. Na konci roku nejvíce oceněná specializace dostává putovní Prapor Věhlasu, kterým se pyšní celý další rok.