Via Directa

“Občas vyvstane otázka, proč jsou ještě naživu. Je to proto, že ostatní mají plné ruce práce sami se sebou a nebo proto, že v chirurgicky přesně naplánovaných operacích prostě nedělají chyby?”

 

 

Via Directa

Zia Vespa, r. 315

Tento dokument pojednávající o Via Directa píši z důvodu potřeby zachovat informace o našem díle i pro další generace. Tvoříme svou osobní historii, která se odráží v historii celého světa.


Vznik

Jedním z elementů stojících na počátku utváření Via Directy a její filosofie byla Fortis Ictus - císařská vojenská jednotka určená pro rychlý a tvrdý úder na ta nejcitlivější místa protivníka. Původní Fortis Ictus byla na začátku čtvrtého století zničena v Glowyrských tunelech (díky zradě jednoho z nich, jak se později ukázalo). Požár v podzemí přežila krom samotného zrádce jen Livia Fidelis a informátor Arthur Rees.

Z vůle císaře Laevina Gethy dostala Livia možnost rozjet výcvik nových kadetů Fortis Ictus na půdě Císařské Hrdinské Academie, kterou už o rok na to vedla celou. Právě tou dobou (r. 314) došlo k událostem, které zapříčinily vznik Via Directa. Po zrušení Magických akademií na Gradu a Ischerionu (které byly formální součástí Císařské Hrdinské Akademie) a vyhlášení obecného zákazu magie byly studenty a pedagogy těchto škol odhalené stopy vedoucí k podezření, že nový císař, Elerius Getha, jedná v zájmu jakési zvláštní, tajné a zároveň nesmírně vlivné organizace, které je možná sám členem. Livia Fidelis na Gradu a její strýc Servius na Ischerionu se postavili do čela hnutí odporu proti omezení svobody mágů. Spolu s dalšími studenty a vlivnými pedagogy se otevřeně vzepřeli císařským úředníkům i armádě, přejmenovali školu na Academii Heroica a zorganizovali její přesun na utajené místo.

Už během této operace se začali objevovat noví stoupenci z řad profesorstva, stejně tak jako mezi lidmi, kteří věřili Livii, Serviovi či dalším známým osobnostem podporujících toto hnutí. Významnou posilou byli císařem stíhaní bývalí důstojníci, kterým se mnohdy podařilo přivést i části svých oddílů.

Z narychlo sebrané skupiny lidí nesoucích stejný názor na dění u dvora se tak stalo významné hnutí, které si klade za cíl odhalit pravdu a na základě ní pak rozhodnout o řešení celé krize. Nese jméno Via Directa a byť nevolá po tak zásadních a revolučních změnách jako Republika (ani nemá zdaleka takovou vojenskou sílu) díky svým představitelům a jejich kontaktům má nemalý vliv na dění v regionu, kde působí.

Nebýt toho, že měl dosud Elerius plné ruce práce s útoky republikánů, narazila by podle všeho Via Directa na mnohem tužší odpor z jeho strany. Zatím se však zmohl jen na formální rozpuštění Fortis Ictus a zrušení Císařské Hrdinské Academie. Formální proto, že nic z toho samozřejmě ve skutečnosti neproběhlo, jelikož Císař nyní vůbec netuší, kde škola a Via Directa právě působí.

 

Struktura

I když jde především o politické hnutí, jeho významnou část tvoří bývalí vojací sloužící v císařských legiích. Strukturou a způsobem řízení se v praxi od klasických císařkých legií nijak zvlášť neliší, jedinou významnou výjimkou je, že vojáci Via Directa formálně opouští -  po vzoru a pod vlivem Fortis Ictus - systém hodností (vojenských i nevojenských), které v praxi téměř vůbec nevyužívají. Hiearchie ve Via Directa, postavená na váženosti jednotlivých osobností, však v drtivé většině případů stejně kopíruje systém šarží. Každý ví, koho by měl a má poslouchat a díky nevelkému počtu členů Via Directa lze i snadno sledovat, pokud dojde k nějaké změně v postavení.

V čem se však liší hnutí velmi výrazně je styl vedení boje. Díky speciálně vycvičeným vojákům z Fortis Ictus je Via Directa schopna předávat mistrovství v umění guerillové války a úderů ze zálohy i novým kadetům a tím si udržet status protivníka, kterého nelze, i přes jeho nicotné počty, brát na lehkou váhu.

Via Directu jako takovou řídí tříčlenný Tribunál (Livia Fidelis, Servius Fidelis a třetí osoba, která zatím z nějakého neznámého důvodu působí v utajení). Všichni tři se těší prakticky hodnosti Generála a společně se domlouvají na vhodném postupu. Nezřídka se však zajímají i o názor dalších odborníků (především z řad důstojníků a pedagogů Academie Heroica). Do pravomoci tribunálu také patří rozhodování soudních sporů.

Academia Heroica patří oficiálně pod hnutí Via Directa, tedy i do výhradní rozhodovací pravomoci Tribunálu. Hlavní slovo si zde však neoficiálně usurpuje právě Livia Fidelis, jako úřadující ředitelka.

Via Directa se snaží se držet neutrální až do potvrzení či vyvrácení výše zmíněného vážného podezření ohledně osoby Císaře. Proto se zvenčí může jevit jako nerozhodná. Záleží jí však na poznání všech okolností, než aby se pouštěla do zbytečných či ukvapených soudů a bojových operací. Netrpí nerozhodností nýbrž kráčí svou vlastní rovnou cestou.
 

Momentální situace

Academia Heroica však byla po nečekaném útoku na Insula Bostra roku 315 evakuována oddíly Řádu Jarjesti a sídlí teď v jeho državách, konkrétně v kopcích u města Urgal.

Vojenské síly Via Directa utrpěli velké ztráty při Bitvě Tří Mocných, povedlo se jim však ustoupit a odplout na jedné z lodí Řádu. Narozdíl od samotné Academie však Rada Starších nepovažuje za moudré držet si vojáky Fortis Ictus a Via Directa tak blízko a proto jim nepovolila vstup na své území.