Aktuální situace
Tato mapa znázorňuje rozmístění ozbrojených sil všech frakcí na počátku roku 315. Každý symbol označuje místo působení vojska o síle jedné legie.
 
  • Pokud si chceš vše prohlédnout do detailů, můžeš si celou mapu stáhnout v největším dostupném rozlišení: Leirin_strategic_map_315_HD.jpg 
  • Podrobnější informace o jednotlivých frakcích najdeš v článcích pod mapou
 

Politické frakce

Císařští

Nyní, když došlo k absolutnímu spojení státu s Kultem Světla, je císařství silnější než kdy dříve a to, co jeho předci budovali stovky let nesmí být přece jen tak zničeno! Zahozeno! Elerius Getha I. Dobrotivý nedopustí, aby se císařství rozpadlo kvůli několika bláznům a bláhovcům věřících v...
Celý článek

Republikáni

Pomalu se rýsující Svaz leirinských republik je ještě v plenkách, ale vzpoura se šíří po Císařství jako mor. A ve chvíli, kdy z ústraní vystoupil na světlo opět Bravius Numonis, hrdě nesoucí odkaz Belethora Gaura, člověk by mohl přísahat, že slyší, jak se Císařství chvěje v základech. Dost bylo...
Celý článek

Via Directa

Rovná cesta - neuhne ani k jedné straně, dokud nebude vědět, kdo kde jak a za čím si stojí. Císaře očividně ovlivňuje někdo jiný, kdo v pozadí tahá za nitky a Livie Fidelis věří, že je jen krůček od rozlousknutí tohoto tajemství. To, že po ní jdou v podstatě všichni ostatní jí sice situaci...
Celý článek