Aktuální situace
Tato mapa znázorňuje rozmístění ozbrojených sil všech frakcí na počátku roku 315. Každý symbol označuje místo působení vojska o síle jedné legie.
 
  • Pokud si chceš vše prohlédnout do detailů, můžeš si celou mapu stáhnout v největším dostupném rozlišení: Leirin_strategic_map_315_HD.jpg 
  • Podrobnější informace o jednotlivých frakcích najdeš v článcích pod mapou
 

Aktuální stav k roku 316 se díky trvající občanské válce značně liší. Většina provincií díky válce ztratila a jen málo jich získalo. Podrobnější informace o současné situaci doplníme do konce března.

Politické frakce

Císařští

Nyní, když došlo k absolutnímu spojení státu s Kultem Světla, je císařství silnější než kdy dříve a to, co jeho předci budovali stovky let nesmí být přece jen tak zničeno! Zahozeno! Elerius Getha Dobrotivý nedopustí, aby se císařství rozpadlo kvůli několika bláznům a bláhovcům věřících v...
Celý článek

Republikáni

Jako Republika je označováno společenství několika územních celků, které se připojili ke vzpouře generála Bravia Numonida a přihlásili se k odkazu Belethora Gaura. Oproti Císařství nedisponuje Republikánská armáda tolika vycvičenými a dobře vyzbrojenými muži, ale co postrádají ve výcviku a...
Celý článek

Via Directa

“Občas vyvstane otázka, proč jsou ještě naživu. Je to proto, že ostatní mají plné ruce práce sami se sebou a nebo proto, že v chirurgicky přesně naplánovaných operacích prostě nedělají chyby?”     Via Directa Zia Vespa, r. 315 Tento dokument pojednávající o Via Directa píši z důvodu...
Celý článek